Gia công kết cấu thép

Nhà máy của chúng tôi có các trang thiết bị máy móc đồng bộ, hiện đại cỡ lớn như: Máy cắt, máy hàn, máy lốc tôn ( model: W1140x 2500), máy tiện (chiều cao tâm 1600mm)…phục vụ gia công kết cấu thép tiêu chuẩn và phi tiêu chuẩn, ống trụ cẩu, đường ống áp lực thuỷ điện, đường ống dầu…

Gia công kết cấu thép