Gia công khắc laser

Chúng tôi cung cấp dịch vụ gia công khắc laser :

* Khắc chữ laser, khắc logo, khắc hình.

* khắc nổi, khắc phù điêu, khắc bề mặt

* Trên hầu hết các chất kim loại : đồng, nhôm, inox, vàng, bạc, platinum

* Trên các chất phi kim : nhựa, giấy, mica.

Gia công khắc laser