Máy khoan CNC

MH: K-0-01615-2
Model: A04B-0057-A001 No: MB 910089
Nước sản xuất: Nhật Bản
Năm sản xuất: 1989
Hệ điều khiển: Fanuc O – M
Kích thước bàn: 350 x 650 mm

Hành trình X: 500 mm.

Hành trình Y: 470 mm.

Hành trình Z: 480 mm.
Số đầu thay dao: 10
Kích thước máy (DxRxC): 1600 x 2100 x 2600 mm

Máy khoan CNC