Máy phay CNC MAKINO chính hãng

MH: P-1-00612-2
No: A 63 – 298
Năm sản xuất: 1988
Nước sản xuất: Nhật Bản
Kích thước bàn: 290 x 900 mm
Hành trình X: 600 mm
Hành trình Y: 300 mm
Hành trình Z: 250 mm

Máy phay CNC MAKINO chính hãng