Máy tiện vạn năng

Máy cho phép thay đổi tốc độ vô cấp điều khiển tay chính xác;

– Tự động thay đổi tốc độ từ cao xuống tốc độ thấp khi máy không vận hành. Chế độ không nhảy số (khoá) trong quá trình vận hành, đảm bảo máy hoạt động an toàn và bảo vệ hộp số;

– Hộp số tích hợp hệ Mét và Hệ Inch, không cần thay thế. Dễ dàng trong vận hành. Thân máy chắc chắn, tốc độ cao, chính xác;

– Có thiết bị bảo vệ chống quá tải, bảo đảm an toàn khi vận hành thiết bị.

Máy tiện vạn năng